სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალი განჩინება
2014-11-18
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 3 ახალ განჩინებას:

- საქმეზე 2ბ/553-14 (29 ოქტომბერი)
განჩინება განმარტავს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სარჩელის განსჯადობას (სსსკ-ს მე16 მუხლი) და განსჯადობის შესახებ დავის დაუშვებლობას (სსსკ-ს 24-ე მუხლი).

- საქმეზე 2ბ/5087-14 (29 სექტემბერი)
განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი) და სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი სახის შეცვლა მეორით (სსსკ-ს 196-ე მუხლი).

- საქმეზე 2ბ/5224-14 (21 ოქტომბერი)
განჩინება განმარტავს სარჩელის უზრუნველყოფას (სსსკ-ს 191-ე მუხლი).
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია