მოსამართლე     საქმის №:     თარიღი -დან   -მდე    პალატა:
საქმის № თარიღი დარბაზი საქმის არსი სტატუსი
3ბ/1347-17 2017-08-23
11:50
დარბაზი №7
აპელანტი (მოსარჩელე) – გივი ბუხრაშვილი მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი
მოსამართლე: მარიამ ცისკაძე
არ დაწყებულა
3ბ/1524-17 2017-08-23
12:00
დარბაზი №7
აპელანტი (მოპასუხე) – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოწინააღმდეგე მხარე (მოსარჩელე) – გიორგი ქელდიშვილი მოპასუხე – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გარდაბნის სარეგისტრაციო სამსახური
მოსამართლე: მარიამ ცისკაძე
არ დაწყებულა
3ბ/1544-17 2017-08-23
13:30
დარბაზი №7
აპელანტი (მესამე პირი) - ააიპ „წყალსათხილამურო სპორტის აღორძინებისა და მომიჯნავე სახეობების განვითარების და ხელშეწყობის ასოციაცია“ მოწინააღმდეგე მხარე (მოსარჩელე) – შპს „გრინ გარდენ“
მოსამართლე: მარიამ ცისკაძე
არ დაწყებულა
3ბ/1497-17 2017-08-23
15:00
დარბაზი №7
აპელანტი (მესამე პირი) - ვასილ ლოხიშვილი მოწინააღმდეგე მხარე (მოსარჩელე) - ლალი ხუციშვილი მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი
მოსამართლე: მარიამ ცისკაძე
არ დაწყებულა
3ბ/1673-17 2017-08-23
16:30
დარბაზი №7
აპელანტი (მოპასუხე) - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოწინააღმდეგე მხარე (მოსარჩელე) - სს ,,კრისტალტექნიკა" მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
მოსამართლე: მარიამ ცისკაძე
არ დაწყებულა
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია