მოსამართლე     საქმის №:     თარიღი -დან   -მდე    პალატა:
საქმის № თარიღი დარბაზი საქმის არსი სტატუსი
2ბ/3074-17 2017-12-12
09:30
დარბაზი №17
აპელანტი - ზურაბ ჯაიანი მოწინააღმდეგე მხარე _ მალქა კონტუაშვილი
მოსამართლე: ხათუნა არევაძე
გადაიდო
2ბ/4613-15 2017-12-12
09:55
დარბაზი №17
აპელანტი – თეონა გაბრიელიანი, ხათუნა გაბრიელიანი, მარინე მოლაშვილი. დაინტერესებული პირი _ ლარისა ღლონტი
მოსამართლე: ხათუნა არევაძე
დასრულდა
3ბ/2273-16 2017-12-12
10:00
დარბაზი №19
აპელანტები - 1. საქართველოს პრეზიდენტი; 2. საქართველოს მთავრობა; 3. სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოწინააღმდეგე მხარე - მაია ჯავახიშვილი
მოსამართლე: გიორგი ტყავაძე
გადაიდო
2278-17 2017-12-12
10:00
დარბაზი №8
სააპელაციო საჩივრის ავტორი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოწინააღმდეგე მხარე - ნანა ყარყარაშვილი
მოსამართლე: მირანდა ერემაძე
დასრულდა
3ბ/1864-17 2017-12-12
10:00
დარბაზი №14
აპელანტი - თამაზ ჯიქია; მოწინააღმდეგე მხარე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; .მოწინააღმდეგე მხარე ქ.თბილისის N3 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი;
მოსამართლე: ილონა თოდუა
გადაიდო
2ბ/1758-15 2017-12-12
10:00
დარბაზი №18
აპელანტი - სერგო ჩარექიშვილი მოწინააღმდეგე მხარე - ზამირა კუმარიტოვი, ლილი ლოგუა, ჯუმბერ ჩიტიშვილი
მოსამართლე: ქეთევან მესხიშვილი
არ დაწყებულა
2ბ/3965-15 2017-12-12
10:00
დარბაზი №17
აპელანტი – ნინო მამუკელაშვილი მოწინააღმდეგე მხარე- ამხანაგობა ბურძგლა 2006-ის წევრები“ ვალენტინა კონოპლიანკი, დავით ელიოსიძე და სხვები
მოსამართლე: ხათუნა არევაძე
გადაიდო
3ბ/805-17 2017-12-12
10:30
დარბაზი №1
აპელანტი - ნიკოლოზ ვარდოშვილი მოწინააღმდეგე მხარეები - ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მოსამართლე: მანანა ჩოხელი
გადაიდო
2ბ/5094-17 2017-12-12
10:30
დარბაზი №6
აპელანტი – პაატა ბებიაშვილი მოწინააღმდეგე მხარე _ ზინაიდა კრიხელი
მოსამართლე: მაია სულხანიშვილი
არ დაწყებულა
N3ბ/2058-17 2017-12-12
10:45
დარბაზი №14
აპელანტი (მოსარჩელე) - მაია თუნგია; მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საქართველოს თავდაცის სამინისტრო;
მოსამართლე: ილონა თოდუა
დასრულდა
2ბ/1383-17 2017-12-12
10:55
დარბაზი №13
განცხადების ავტორი - ზაზა ფილფანი მოწინააღმდეგე მხარე - მარინე ლობჟანიძე
მოსამართლე: ვანო წიკლაური
დასრულდა
1/ბ47-17 2017-12-12
11:00
დარბაზი №16
გოჩა მსტოიანის მიმართ, მცხეთის რაიონული პროკურატურა
მოსამართლე: მაია თეთრაული
არ დაწყებულა
3ბ/1930-16 2017-12-12
11:00
დარბაზი №1
აპელანტი _ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოწინააღმდეგე მხარე - შპს „ქართლი“
მოსამართლე: მანანა ჩოხელი
გადაიდო
3ბ/1705-17 2017-12-12
11:00
დარბაზი №19
აპელანტი _ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მოწინააღმდეგე მხარეები _ ანდრო შოკრი სობჰი მოსად, მარიამ ბეშარა აზმი ბოტროსე, დას სხვ.
მოსამართლე: გიორგი ტყავაძე
გადაიდო
1762-17 2017-12-12
11:00
დარბაზი №8
სააპელაციო საჩივრის ავტორი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მოწინააღმდეგე მხარე - ელენა დავითულიანი, მონიკა გოგოხია
მოსამართლე: მირანდა ერემაძე
გადაიდო
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია