2022 წლის ანგარიში
2022-12-12
2021 წლის 9 დეკემბრიდან 2022 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სულ შემოვიდა 303 განცხადება. დეტალური ინფორმაცია გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული დოკუმენტის სახით. ვრცლად
2021 წლის ანგარიში
2021-12-29
2020 წლის 9 დეკემბრიდან 2021 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სულ შემოვიდა 309 განცხადება. დეტალური ინფორმაცია გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული დოკუმენტის სახით. ვრცლად
2020 წლის ანგარიში
2021-01-28
2019 წლის 9 დეკემბრიდან 2020 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სულ შემოვიდა 253 განცხადება. დეტალური ინფორმაცია გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული დოკუმენტის სახით. ვრცლად
2019 წლის ანგარიში
2019-12-10
2018 წლის 6 დეკემბრიდან 2019 წლის 9 დეკემბრის მდგომარეობით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 295 განცხადება. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული განცხადებებიდან 2 განცხადებაში მითითებული საკითხები მიეკუთვნებ ვრცლად
2018 წლის ანგარიში
2018-12-07
2017 წლის 8 დეკემბრიდან 2018 წლის 6 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 309 განცხადება. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული განცხადებებიდან 4 განცხადებაში მითითებული საკითხები მიეკუთვნებოდა სხ ვრცლად
2017 წლის ანგარიში
2017-12-11
2017 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 426 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 324 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, 1 განცხადებაში მითითებული საკითხები მიეკუთვნებოდა სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილების სფეროს და შესაბამისად, განცხადება გადაეგზავნა უფლება ვრცლად
2016 წლის ანგარიში
2017-01-03
2016 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 160 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 127 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 33 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამ ვრცლად
2015 წლის ანგარიში
2015-12-15
2015 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 123 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 87 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, ხოლო, 35 მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ საფუძვლით, რომ მოთხოვნილი იყო ისეთი სახის მონაცემები, რომელთა სტატისტიკურ აღრიცხვას თბილისის სააპელაციო სასამართლ ვრცლად
2014 წლის ანგარიში
2015-03-02
2014 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 115 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 88 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, არ დაკმაყოფილდა 27, მათ შორის, ერთი მოთხოვნა ეხებოდა საიდუმლო საქმის წარმოებას, ხოლო, 26 მოთხოვნა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების ვრცლად
2013 წლის ანგარიში
2014-01-21
2013 წლის განმავლობაში სააპელაციო სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 58 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 47 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, არ დაკმაყოფილდა 11, მათ შორის, 10 მოთხოვნა ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები არ ით ვრცლად
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია