ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
2023-11-20
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური ვერსია) - ონერილდიზი თურქეთის წინააღმდეგ.
გადაწყვეტილება შეეხება ევროპული კონვენციის მე-2 და მე-13 მუხლების სავარაუდო დარღვევას - ნაგავსაყრელზე მომხდარი აფეთქების შედეგად, მახლობლად არსებულ დასახლებაში დაღუპული ადამიანების სიცოცხლის უფლების დარღვევისათვის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის დადგენის და ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალებების არსებობის კონტექსტში.
სამართლებრივი შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.
მიმაგრებული ფაილები
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია