ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება
2024-06-28
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო და ანალიტიკური სამსახური გთავაზობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეჯამებას ქართულ ენაზე (არაოფიციალური ვერსია) - შმიდტი და შმიგოლი ესტონეთის წინააღმდეგ (2023 წ.).
გადაწყვეტილება ეხება პენიტენციურ დაწესებულებაში დისციპლინური სახდელებისა და უსაფრთხოების ღონისძიებების თანმიმდევრულ (უწყვეტ) აღსრულებას, რამაც გამოიწვია სამარტოო საკანში განთავსება ხანგრძლივი პერიოდებით.
სამართლებრივი შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ მიმაგრებული ფაილის სახით.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია