თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 წლის აგვისტო
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.