თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ერთად გავუფრთხილდეთ დედამიწას!
ერთად გავუფრთხილდეთ დედამიწას! 24 მარტს თბილისის სააპელაციო სასამართლო საერთაშორისო გარემოსდაცვით აქციას - „დედამიწის საათს" შეუერთდება.