თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 I კვარტალი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე 2024 წლის I კვარტალი