თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 თებერვალი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე 2024 წლის თებერვალი