თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 წელი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე 2023 წელი