თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 ნოემბერი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე 2023 წლის ნოემბერი