თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 ოქტომბერი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე 2023 წლის ოქტომბერი