თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 ნოემბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.