თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 ივლისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.