თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 ნოემბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.