თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 ივლისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.