თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის აგვისტო
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.